ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ

AVO jako dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob zastupuje zájmy především těch subjektů, jejichž dosažené výsledky výzkumu a vývoje jsou v převážné míře komerčně využívány. V současné době reprezentuje na 80 členů s téměř 8 tisíci lidmi činnými v této oblasti. Je jediným sdružením v ČR, které reprezentuje aplikovaný výzkum a vývoj v podnikatelské sféře, tedy výzkum rozvíjený a provozovaný převážně z privátních zdrojů.

O NÁS

Jsme dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob, které již od roku 1990 zastupuje zájmy aplikovaného výzkumu a vývoje.

NÁŠ TÝM

Statutárním orgánem AVO je prezidium. Tvoří ho prezident, viceprezident a výkonný předseda.
Řídícím orgánem je patnáctičlenné předsednictvo.

SLUŽBY

Pracujeme ve prospěch aplikovaného výzkumu, poskytujeme odborné informace, pomáháme, spolupracujeme a propagujeme.

BLOG

Pravidelně přispíváme k osvětě odborné i laické veřejnosti o aplikovaném výzkumu formou článků, komentářů a studií.

Máte zájem o členství v AVO?

Členem AVO se může stát každá podnikající právnická/fyzická osoba, která se zabývá výzkumem a vývojem (především aplikovaným), nebo má s touto činností důležité společné zájmy.

Akce / Události

 

Dotační poradenství

V rámci dotační poradenství pro členy AVO Vám pomůžeme získat prostředky z EU fondů na výzkum a [...]


Projekty

 

Podniky a výzkum

Projekt TA ČR Aplikace výzkumných metod při systémové identifikaci potenciálu, nastavování a upevňování vazeb mezi podnikovou sférou a [...]
Číst zprávu

KONTAKTY

Asociace výzkumných organizací

Adresa: Smetanovo nábřeží 195/5; 11000 Praha 1 Staré Město

Regionální zastoupení Brno

Ing. Miroslav Ecler
Nám. Republiky 1, 614 00 Brno - Husovice

tel: 545 215 157, 608 402 991
mail: ecler@avo.cz

 

Asociace výzkumných organizací

Ing. Jaroslav Kunčický, CSc.
Poděbradova 16, 702 00 Ostrava

tel: 603 711 297
mail: jaroslav.kuncicky@gmail.com

AVO o.p.s.

Aktivity pro výzkumné organizace, o.p.s. jsou výzkumnou organizací provádějící nezávisle jako hlavní předmět činnosti společenskovědní výzkum aplikovaného charakteru pro potřeby orgánů státní správy a podnikatelské sféry, a to většinou na základě jejich objednávky. Nedílnou součástí činnosti je také kontinuální veřejné šíření výsledků.

číst dále