Je těžko vládnout lidu, který má mnoho vědomostí.   Lao C´

MULTIMEDIA PREZENTAČNÍ A VÝUKOVÁ

V případě, že nechcete své klienty či cílové skupiny oslovit formou audiovizuálního pořadu, nebo potřebujete či chcete audiovizuální formát doplnit a podpořit multimediálním produktem, a chcete předat větší množství informací, které se do relativně krátkého lineárního času (10 – 15 minut) nemohou vejít či by bylo nevhodné je takto předávat, můžeme pro Vás zpracovat multimediální prezentaci pro internet nebo pro distribuci např. na DVD, flash nosičích apod.

Zde je velkou výhodou interaktivita takového produktu – informace můžete rozdělit do mnoha tematických sekcí, do této prezentace umístit velké množství textů, obrazových materiálů (fotografií apod.), schémat, grafů, výrobních katalogů, technických dokumentů, databází výrobků a služeb (včetně vyhledávačů), animací a vizualizací, videosekvencí, nepřeberné množství hypertextových odkazů na internetové stránky atd. atd.

Vybrané aplikace najdete, jak jinak, opět v sekcích ukázky 
KOMERČNÍ , STÁTNÍ a POPULÁRNĚ NAUČNÉ.
 

 

 

tvorba www strnek