Člověk, který nikdy neplakal, nežil opravdový život. Jan Werich

POPULÁRNĚ NAUČNÉ – video

Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Please wait... loading
Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR
EDA Play 2016
O stimulaci zraku
EDA Play 2016
Hrajeme v rodinách
EDA Play 2016
Specialisté o aplikacích Eda Play
Domácí násilí
Prevence a sebeobrana
Mýty o domácím násilí
Mozková příhoda
V posilovně
Mozková příhoda
V bazénu
Mozková příhoda
Medailon cvičících pacientů
Dobrovolnictví v obci
Zooterapie
Dobrovolnictví v Soběslavi
Jeskyně Chýnov
Ictus
Na raftu
Svaz neslyšících ČR
Setkání s lékařem s tlumočníkem
SOVAK ČR
Těžká práce pro Anděla 2
SOVAK ČR
Těžká práce pro Anděla 3
Toulky s lesníkem 2
Léto
Archeologický ústav AV ČR
Paleolit, čas lovců
Archeologický ústav AV ČR
Velká Morava
Dobrovolnictví v Českých Budějovicích
Slyším, mluvím...
Biologické centrum AV ČR
Modbiolin
Česká geologická služba ČR
Mise v krajině sopek
CHKO Slavkovský les
Narkolepsie
EuroMISE
Povodeň 2002 v Praze
Ministerstvo dopravy ČR
Spadl z nebe
Toulky s lesníkem 4
Zima
Šumavské lesy
Zatmění duše
Unie botanických zahrad ČR
Naučné stezky
Ústav fyzikální biologie
Centrum Nové Hrady
Homo Scientist Junior
Výzkumný ústav pedagogický
Pilot Z
Slezský norik
Západočeská univerzita v Plzni
Emil Škoda
Afázie
Toulky s lesníkem 3
Podzim
Downův syndrom
Normální je pomáhat
IPPP SIM Střední Čechy
Konzervatoř Jana Deyla
Hudba ve tmě
IPPP VIP
Magistrát hl.m. Prahy
EU program JPD 2
Toulky s lesníkem 1
Jaro
Slyším, mluvím, učím se...
Unie botanických zahrad ČR
Skleníky
Výzkumný ústav pedagogický
Pilot G
Akademie věd ČR
Proměny mladých vědců
Státní fond rozvoje bydlení ČR
program Nový panel - groteska
Ministerstvo zemědělství
Lesní pedagogika
Hestia
Projekt Jankov
IPPP SIM Opava
IPPP SIM Karviná
Ústav fyzikální chemie AV ČR
Jaroislav Heyrovský - Příběh kapky
Rozhovory o školské reformě
Hestia
Projekt Kompas
Botanický ústav
Plantáže rychle rostoucích dřevin
Hestia
Udílení cen Křesadlo
KRNAP
Stabilizace lesních porostů 1
KRNAP
Stabilizace lesních porostů 2
Dobrovolnictví v Brně
Ministerstvo dopravy
Hlas pro kolo
Asociace výzkumných organizací ČR
Významné výzkumné projekty
Ministerstvo dopravy
Kolo pro přírodu
Ministerstvo zemědělství
Ohrožené dědictví
Ministerstvo dopravy
Bezpečnost na železničních přejezdech
Akademie věd ČR
Otto Wichterle
Akademie věd ČR
Antonín Holý
Akademie věd
České mozky
Akademie věd
Jaroslav Heyrovský
Akademie věd
Blanka Říhová
Ictus
Cvičení v tělocvičně
Ictus
Lanové centrum
Svaz neslyšících ČR
Lékař s rouškou
Svaz neslyšících ČR
Rozkapávání očí
Svaz neslyšících ČR
setkání s lékařem
Svaz neslyšících ČR
vyšetření s tlumočníkem
ZČU v Plzni
Projekt Populár - Pavel Roud
Cesta Mladečských jeskyní
Lidé Mladečských jeskyní
Medvědi Mladečských jeskyní

tvorba www strnek