Dobrý člověk není výřečný. Výřečný nemůže být dobrý.   Lao C´

GRANTOVÉ PROJEKTY (EU, ČR)
VIDEO   WEB   MULTIMEDIÁLNÍ PROJEKT   TISKOVINA
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Akademie věd ČR
Archeologický ústav AV ČR v Brně
Asociace výzkumných organizací ČR
Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Botanický ústav AV ČR
Cenia
Comtes FHT, a.s.
Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.
Česká geologická služba
Česká společnost paliativní medicíny
Diagnóza narkolepsie o.s.
EuroMISE - Ústav informatiky AV ČR
Hestia, o.s.
Hospic Čerčany
Ictus, o.p.s.
Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Klub Afázie
Konzervatoř Jana Deyla
Magistrát hl. m. Prahy
Ministerstvo dopravy ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zemědělství ČR
Národní muzeum v Praze
Národní muzeum v Praze
Parkinson-Help z.s.
Raná péče EDA
Rosa o.s.
Sdružení Downsyndrom
Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR
Sdružení vodovodů a kanalizací ČR
SEVER - středisko ekologické výchovy a etiky
Sociologický ústav AV ČR
Správa jeskyní ČR
Správa KRNAP
Správa NP a CHKO Šumava
Státní fond rozvoje bydlení ČR
Státní zdravotní ústav ČR
Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR
Technická univerzita v Liberci
Ulita - jazykové centrum pro neslyšící
Unie botanických zahrad ČR
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta
Ústav fyzikální biologie AV ČR
Ústav fyzikální chemie AV ČR
Ústav jaderného výzkumu Řež
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
Vysoké učení technické v Brně
Výzkumný ústav pedagogický v Praze
Výzkumný ústav živočišné výroby Praha
Západočeská univerzita v Plzni
tvorba www strnek