Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu.   Seneca

PRŮMYSL A SLUŽBY, KOMERČNÍ SEKTOR – web
eDane.cz
Michaela Hrubá
fotografka
Fotografický průvodce Českosaským Švýcarskem
Eximet Trafo
tvorba www strnek