Člověk, který ví, že je hlupák, není velký hlupák.   Lao C´

tiskoviny

Institute of Organic Chemistry and Biochemistry
Report 2013-2016
Institute of Physiology CAS 2017
Institute of Biophysics
Report 2012-2014
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR

tvorba www strnek