Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když už kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, tak jak tomu v mnoha případech je. Jan Werich

tiskoviny

Institute of Organic Chemistry and Biochemistry
Report 2013-2016
Institute of Physiology CAS 2017
Institute of Biophysics
Report 2012-2014
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR

tvorba www strnek