Dobrý člověk není výřečný. Výřečný nemůže být dobrý.   Lao C´

Tvorba filmů a multimédií

Stále významněji stoupá význam všech druhů audiovizuálních a multimediálních prezentací. Státní instituce, výrobní a obchodní společnosti, výzkumné ústavy, neziskové organizace, muzea, městské úřady atd. se vybavují stále dokonalejší audiovizuální a počítačovou technikou. Audiovizuální produkty i internetové aplikace se staly silnými nástroji ke sdělení informací nejrůznějšího charakteru; jakýkoliv audiovizuální pořad nebo multimediální prezentace, pokud jsou vhodně zpracovány, předčí svou osobitostí ostatní formy sdělení.

Snadná zapamatovatelnost informací a atraktivní forma oslovení diváka je v případě profesionálního zpracování velice vhodnou cestou k dosažení Vašich cílů a záměrů, jakkoliv to zní ´podivně´...

Způsob výroby videofilmů a multimediálních prezentací není vždy identický, proto jen stručně: u filmu se s Vámi nejprve domluví producent, se kterým domluvíte charakter videa, relevantní rozpočet, a jehož prostřednictvím se seznámíte se scénáristou. Scénárista na základě předaných podkladů zpracuje scénář (v některých případech již ve spolupráci s režisérem), který po zapracování Vašich případných připomínek, před samotným natáčením, schvalujete.

 

 

Produkční nebo režisér pak - spolu s pověřenou kontaktní osobou ve Vaší organizaci - zajistí natočení kamerových záběrů. Po jejich ukončení jsou záběry upraveny a zpracovány pracovníkem postprodukce, střihačem, provádí se tzv. míchačka a nasazení komentáře, hudby a ruchů; do této části výroby zvané postprodukce patří i výroba cizojazyčných verzí, různé digitální úpravy textu v obraze, výroba animací, vizualizací a počítačové grafiky obecně, přechodové efekty mezi jednotlivými obrazovými sekvencemi apod.

Výslednou podobu videofilmu rovněž připomínkujete a schvalujete.

Obdobný je i harmonogram výroby ostatních.. U multimediálních aplikací místo scénáře se schvaluje interaktivní struktura, místo natáčení zpracovává grafik design multimediální aplikace, namísto střihu počítačový operátor programuje celou aplikaci. Součástí takové prezentace může být i Váš film.

Průměrný termín dodání kompletního díla je od jednoho do tří měsíců, od podpisu smlouvy o dílo, za předpokladu respektování všech dohod, vyplývajících ze smlouvy. Protože je každý projekt jiný, je cenová nabídka kalkulována přímo na konkrétní dílo. Neexistují žádné tabulky ani kategorie. Pouze na základě objemu finančních prostředků, které se rozhodnete do projektu investovat, Vám nabídneme postup tak, abyste za Vaší investici měli ´maximum muziky´. 

 

 

Možnosti využití videofilmů i multimediálních prezentací jsou obrovské. Tyto produkty mohou být využívány tolika způsoby, že by si to zasloužilo svoji vlastní kapitolu... Vždy je však důležité, za jakých podmínek bude Vaše dílo vznikat.

Cittadella Production je schopna, díky špičkovému profesionálnímu vybavení, takřka dvacetiletým zkušenostem celého tvůrčího týmu i širokému záběru externistů zabezpečit optimální zpracování uvedených produktů v širokém spektru nabídky. Natočili jsme již několik stovek pořadů od krátkých standardních videofilmů, přes hrané dokumenty až po exkluzivní spoty určené pro televizní reklamu. Multimediální aplikace realizujeme s mnohaletou znalostí řemesla a to nejen ze světa počítačů. Na dalších stránkách se proto můžete seznámit s našimi referencemi, prohlédnout realizované filmy, weby apod. a více se informovat o naší produkci.

Těšíme se na případnou spolupráci a jsme připraveni Vám vyjít vstříc ve všech Vašich konkrétních požadavcích.

tvorba www strnek