Hlavní řešitel projektu CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Koordinátor projektu:

Mgr. Pavel Ehrlich

Projektový tým:

RNDr. Jana Čermáková
Mgr. Simona Helová
Mgr. Pavel Hrubý
Bc. Pavla Kačmárová
Bc. Kateřina Kaprová
Mgr. Edita Koblížková
Bc. Kateřina Kolská
Mgr. Jan Mertl
RNDr. Lenka Olivová
Petra Ondračková
Ing. Jan Pokorný
Ing. Miluše Rollerová, PhD.
Ing. Kateřina Sobková
Ing. Jiří Valta

Partneři projektu

Cross Czech, a.s

Mgr. Ivana Haladová
Mgr. Romana Křížová
Ing. Markéta Kühnelová
Ing. Helena Schalková


SSEV Pavučina

Mgr. Lenka Broukalová
Mgr. Kateřina Kohoutová
Mgr. Blanka Toušková
Mgr. Radim Zabadal

Dodavatel softwaru a grafického řešení

Cittadella Production

Ing. René Haken
Zdeněk Hromádko

Odborní konzultanti a spoluautoři RNDr. Jenny Andresková
Mgr. Václav Broukal (SSEV Pavučina)
RNDr. Jaroslav Čermák
RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D.
Ing. Jan Kodet
RNDr. Alžběta Kodetová
Mgr. Martin Kozel
Martina Kubešová
Jitka Kašová
Alice Končinská
Jan Kopp
Lenka Mrázová
Mgr. Martin Oliva
Mgr. Radek Pavlíček (TyfloCentrum Brno, o.p.s.)
Jana Pírková
Lenka Prunerová
Jitka Schneiderová
Alžběta Škodová
Magdalena Vaňková
Ing. Jiří Zvolánek