Warning: preg_match_all(): Compilation failed: unknown property name after \P or \p at offset 3 in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/gen_page_html.php on line 93 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/gen_page_html.php on line 94 Warning: preg_match_all(): Compilation failed: unknown property name after \P or \p at offset 3 in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/gen_page_html.php on line 93 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/gen_page_html.php on line 94 Geneticky modifikované organismy | Vítejte na Zemi
Pohledy na vybrané téma

Geneticky modifikované organismy

Geneticky modifikované (transgenní, GM) plodiny jsou takové rostliny, které byly změněny pomocí genových technologií, tzv. genového inženýrství. GM plodiny se vyznačují zejména odolností vůči chorobám, škůdcům, chladu a suchu a tolerancí vůči postřiku neselektivním herbicidem. Pěstitelům přinášejí výhody zejména ve formě finanční úspory na používání pesticidů (zatížení životního prostředí je nižší), zvýšení výnosů a výrazně lepšího zdravotního stavu porostu (méně plísní a poškozených rostlin, odolnost vůči škůdcům). Nevýhodou jsou vyšší náklady na pořízení osiva.

GM plodiny mohou být obsaženy v široké škále výrobků, od kukuřičných vloček, čokolády, sucharů, salátových dresinků, nealkoholických nápojů, pomazánek, hotových pokrmů až po margaríny, rostlinné oleje a různá dochucovadla. Mezi nejčastěji geneticky upravované plodiny patří sója, kukuřice a řepka olejná. Dále pak GM rýže, cukrovka, papája, tykev, vojtěška, rajče, paprika, topol, petúnie a karafiáty. V ČR se v současné době pěstuje GM kukuřice firmy Monsanto (MON810) odolná vůči zavíječi kukuřičnému a brambory Amflora (které mají výhodnější vlastnosti při využití v průmyslu). V Evropě je však převážná část GM plodin využívána jako krmivo pro dobytek.

Rizika GMO spočívají především v možné genové kontaminaci pomocí pylu do volné přírody a vzniku nežádoucích mutací (změn) u volně rostoucích rostlin či běžně pěstovaných zemědělských plodin. Negativní vliv konzumace GM plodin na lidský organismus není dostatečně prokázán.

 

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/functions.php on line 308
Obrázky
Graf 1 Vývoj rozlohy půdy oseté GM kukuřicí v ČR [ha]
Graf 1 Vývoj rozlohy půdy oseté GM kukuřicí v ČR [ha] xls; 409kB
Zdroj: MZe
Obr. 1 Zavíječ kukuřičný a napadená kukuřičná palice
Obr. 1 Zavíječ kukuřičný a napadená kukuřičná palice
Zdroj: www.zea.cz
Odkazy