Warning: preg_match_all(): Compilation failed: unknown property name after \P or \p at offset 3 in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/gen_page_html.php on line 93 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/gen_page_html.php on line 94 Globální hrozby a rizika | Vítejte na Zemi
Pohledy na vybrané téma

Globální hrozby a rizika

Půdy jsou ohrožovány celou řadou přírodních jevů i lidskou (antropogenní) činností. Odhaduje se, že člověk od svého vzniku patrně zničil tolik hektarů produktivní půdy, kolik je jí dnes na světě. To bylo příčinou rozkladu nebo úplného zániku celých civilizací. Během jednoho století ubylo v zemědělství asi 10 mil. km² obdělávané půdy, jde zejména o Afriku a Dálný východ.

Půda je celosvětově ohrožena především vodní a větrnou erozí. V Evropě je významnou příčinou degradace půd také jejich okyselování. Působením kyselých dešťů jsou také uvolňovány a vymývány živiny důležité pro rostliny – vápník (Ca), hořčík (Mg), draslík (K). Těžké zasolení půd či podmáčení mohou způsobit zavlažovací systémy. Odhad nově zasolených půd na Zemi činí 1–1,5 mil. ha nejlepších ploch každým rokem. Odlesňování a s tím související postup pouští je vážným problémem v Asii, Africe a Latinské Americe. Změny v půdě mohou být nevratné.(1)

Postupná degradace půdy erozí, ztrátou organických složek, zasolením nebo zničením její struktury se přenáší i na ostatní složky ekosystému – na zdroje vody, vegetaci, faunu a půdní mikroorganismy, v důsledku čehož nakonec vzniká pustá vyprahlá krajina charakteru pouště.


(1) Nováček, P., Huba, M. Ohrožená planeta. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 1994. 203 str. ISBN 80-7067-382-6.

 

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/functions.php on line 308
Obrázky
Obr. 1 Tropický deštný prales v regionu Rondonia, Brazílie (1975)
Obr. 1 Tropický deštný prales v regionu Rondonia, Brazílie (1975)
Zdroj: UNEP
Obr. 2 Tropický deštný prales v Brazílii – stejný snímek z roku 2001
Obr. 2 Tropický deštný prales v Brazílii – stejný snímek z roku 2001
Rozšiřování infrastruktury (v tomto případě výstavba dálnice) znamená zvětšení životního prostoru a zvýšení šance na zajištění obživy obyvatel prostřednictvím zemědělství. Tento rozvoj však současně devastuje životní prostředí a přináší obrovské oběti v podobě ničení původního ekosystému důležitého pro celou biosféru.
Zdroj: UNEP
Odkazy