Pohledy na vybrané téma

Globální "zdroje" – půdy a klimatické oblasti

Rozšíření půd ve světě je dáno především geologickým podložím a klimatickými podmínkami (např. teplotními a srážkovými poměry). Zastoupení půdních typů v jednotlivých státech je velice důležité, protože úrodné půdy jsou zdrojem obživy. Zásadní je ale také způsob obdělávání půdy tak, aby s ní bylo nakládáno šetrně a sloužila i dalším generacím. Určitě vás překvapí, že povrch pevnin, se kterým se pro obdělávání půdy a rozvoj zemědělství vůbec nedá počítat, zaujímá 40 % pevninského povrchu Země – jde o ledovce, tundru, pouště a hory. 

Na přiložené mapce je zobrazeno rozšíření půdy ve světě. Nejúrodnější půdy se nacházejí v klimaticky příznivých oblastech s dostatkem tepla a srážek. V extrémně chladných a suchých oblastech jsou půdy neúrodné.

 

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/functions.php on line 308
Obrázky
Obr. 1 Mapa skupin půdních typů ve světě, 2003 (angl.)
Obr. 1 Mapa skupin půdních typů ve světě, 2003 (angl.)
Odkazy