Pohledy na vybrané téma

Historie využívání půdy

Obhospodařování půdy spojené s nástupem zemědělství je chápáno jako období velkého přelomu v historii lidstva. Člověk žije na Zemi zhruba 3 mil. let, Homo sapiens typu dnešního člověka přibližně 60 tisíc let, přesto lidé vědomě pěstují rostliny a chovají zvířata teprve cca 10 tisíc let. Do této doby člověk lovil zvířata a živil se sběrem rostlinné potravy. Rodící se zemědělství přineslo člověku lepší podmínky pro život prostřednictvím stálejší obživy.(1) Přechod od společnosti lovců a sběračů ke společnosti, jejíž ekonomika je založena na zemědělství, se označuje termínem neolitická revoluce.

Zemědělství vzniklo na Blízkém východě ve starší době kamenné před více než 10 000 lety vyšlechtěním obilnin a ochočením ovcí a koz pro získání surovin, jakými jsou mléko, maso nebo vlna. Lidé přešli od kočovného způsobu života k trvalému usídlení na jednom místě. Pokroku napomáhaly různé technické inovace, například pluhy a postroje pro tažný dobytek a koně. Pozdějšími vynálezy byly řádkovací secí stroje, žací stroje, parní traktory a nakonec dieselové traktory a kombajny. Zemědělství se šířilo dále do Mezopotámie, Afriky, na Balkán a do západní Evropy. Z původně přírodní krajiny se vyvinula krajina kulturní.


(1)Kolektiv autorů. Půda v České republice. 1 vydání. Praha: Consult, 2009. 255 s. ISBN: 80-903482-4-6.

 

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/functions.php on line 308
Obrázky
Obr. 1 Malba z Onsuovy hrobky zachycující jednotlivé etapy sklizně ve starověkém Egyptě
Obr. 1 Malba z Onsuovy hrobky zachycující jednotlivé etapy sklizně ve starověkém Egyptě
Odkazy