Moduly

Pro školy

Tato sekce je určena pro pedagogy a další pedagogické pracovníky, kteří by rádi využili informace ze vzdělávací části v praxi. Naleznete zde tři různé typy výukových modulů určených pro rozšíření praktické výuky ve škole i mimo ni. Pomocí tlačítka v doplňkové liště pod názvem kapitoly se dostanete ke struktuře jednotlivých modulů, která je pro všechny kapitoly stejná. Obsahově je nabídka členěna na konkrétní výukové celky a materiály, které využívají metod projektové nebo integrované tematické výuky, soubor pracovních listů a webových formulářů pro další práci.

Tak na nic nečekejte a dejte se do práce…