Pohledy na vybrané téma

Jak využívali půdu naši předkové?

Rozvoj zemědělství umožnila znalost kovu, kdy člověk začal využívat kromě dřevěných a pazourkových nástrojů i nástroje měděné a železné. Zhruba 2 tis. l. př. n. l. začal člověk využívat primitivní pluh tažený párem volů. Z období 5. stol. př. n. l. se dochovaly nálezy nářadí – motyky, srpy a lopaty. Začalo se praktikovat hnojení a závlahy, vyvinul se primitivní zemědělský průmysl – výroba piva, rostlinného oleje a papyru. Velká péče byla věnována stavbám ochranných hrází proti záplavám.

Na našem území vznikla první sídliště zemědělců asi v 5. stol. př. n. l. K obdělávání půdy se používal jednoduchý hák, obilí se sklízelo srpy s dřevěnou rukojetí a pazourkovými čepelemi. Pole kolem sídlišť se členila na více dílů, z nichž byla oseta pouze část, větší díl se ponechával ladem, jednalo se o tzv. přílohové zemědělství, kdy byly pozemky rozděleny na více dílů a střídavě byly ponechány po několik let bez orby a osevu. Půdní úrodnost se samovolně po 3–10 letech obnovovala. Od počátku feudalismu bylo nahrazeno trojhonným hospodařením, kdy je půda rozdělena na tři části, přičemž jedna část je oseta na jaře, jedna na podzim a jedna ponechána ladem. Obhospodařování jednotlivých částí se každý rok střídá.

Další rozvoj zemědělství ovlivnilo i různé osídlení naší země, kdy se vystřídala doba keltská a germánská. Jeho nová etapa začíná s příchodem slovanských kmenů asi v 6. století. Zpočátku převažovalo pastevectví a lov, pozvolna získalo na převaze pěstování rostlin, chov zvířat a lesních včel. V 8.–10. stol. byla rostlinná výroba založena na orném zemědělství, oralo se rádlem 2x ročně, selo se také 2x ročně. Byly pěstovány hlavně obiloviny a luštěniny, choval se skot, prasata, ovce, kozy a drůbež.(1)


(1)Kolektiv autorů. Půda v České republice. 1 vydání. Praha: Consult, 2009. 255 s. ISBN: 80-903482-4-6.

 

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/functions.php on line 308
Obrázky
Obr. 1 Příklady pazourků a nástěnné kresby
Obr. 1 Příklady pazourků a nástěnné kresby
Obr. 2 Ilustrace žárového/přílohového/trojpolního a střídavého zemědělství a hospodaření
Obr. 2 Ilustrace žárového/přílohového/trojpolního a střídavého zemědělství a hospodaření
Autor: Jan Smolík, 2009
Odkazy