Warning: preg_match_all(): Compilation failed: unknown property name after \P or \p at offset 3 in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/gen_page_html.php on line 93 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/gen_page_html.php on line 94 Jakou má půda hodnotu? | Vítejte na Zemi
Pohledy na vybrané téma

Jakou má půda hodnotu?

Půda má hodnotu jako pozemek, který je možné využít k různým účelům. Půda je oceňována podle kvality, která je dána úrodností. Kvalita půdy může být vyjádřena tzv. bonitovanými půdně ekologickými jednotkami (BPEJ). BPEJ se staly základem pro určení základní ceny zemědělských pozemků. Nejnižší hodnotu mají travní porosty v chladném, vlhkém klimatickém regionu s průměrnou roční teplotou pod 5°C, v hlubokých stržích s velmi příkrými svahy nad 30 %, kde je půda nevhodná pro zemědělskou výrobu. Nejvyšší hodnotu má černozem na spraši, středně těžká, hluboká více než 60 cm, s příznivým vodním režimem, v teplém, mírně vlhkém klimatickém regionu s průměrnou roční teplotou 8–9°C, na úplné rovině bez možnosti plošné vodní eroze. Takové půdy jsou vhodné pro pěstování intenzivních tržních plodin, cukrovky, zeleniny.(1)

Zjednodušeně nám BPEJ říká, jak moc úrodná půda je, resp. jakou výnosnost  půdy v dané lokalitě můžeme očekávat (viz obr. 1). Od toho se pak přirozeně odvíjí i cena zemědělské půdy, která se pohybuje od 7 do 15 Kč za 1 m².

Naproti tomu stavební pozemek v centru Prahy stojí 12 230 Kč za 1 m², což je 2x více než na okraji města. Ke stavebním účelům by se měla využívat půda méně kvalitní, která není pro zemědělskou činnost vhodná. Ne vždy tomu tak ale ve skutečnosti je. Chcete vědět, jak se stav naší krajiny za posledních 60 let změnil? Zkuste se podívat do odkazů a porovnejte si, jak to vypadalo u vás ve městě či na vsi před 60 lety a jak to tam vypadá dnes.


(1) Štolbová, M., Kučera, J., Hlavsa, T.,: Metodika stanovení méně příznivých oblastí (LFA) [online] UZEI: 2008 [cit. 3. 7. 2012]. Dostupný z WWW http://www.uzei.cz/left-menu/publikacni-cinnost/metodiky/Metodika-LFA.pdf

 

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/functions.php on line 308
Obrázky
Obr. 1 Kategorie výnosovosti území ČR podle zastoupených BPEJ
Obr. 1 Kategorie výnosovosti území ČR podle zastoupených BPEJ
In: Kategorizace katastrálních území pro určení jejich výnosovosti - Potenciály produkce biomasy [online], Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2009. [cit. 2012-10-17]. Dostupné z WWW:
Odkazy