Pohledy na vybrané téma

Místo pro život – osídlení a další využití

Člověk půdu využívá také ke stavbě svých obydlí koncentrovaných do vesnic a měst, dále průmyslových objektů, jako jsou např. továrny a haly a hospodářských objektů, které slouží např. k chovu dobytka. Dále je půda využívána ke stavbě dopravních komunikací – od pěších cest, železnic, až po dálnice. Půdu využíváme také k budování sportovních a rekreačních zařízení, jako jsou tenisové kurty, golfová hřiště nebo sportovní stadiony.

Zastavěných ploch postupně přibývá, často na úkor zemědělské půdy. Využití krajiny by mělo být v souladu s hlavními principy trvalé udržitelnosti, aby zůstala zachována pro budoucí generace. Jistě jste si při svých cestách všimli nových hal v okolí měst, které jsou stavěny v místech, kde se dříve pěstovalo obilí, brambory či kukuřice. Jedná se často o kvalitní půdu, která je na mnoha místech díky výstavbě nenávratně zničena. Proto je třeba dbát na to, aby pro zástavbu byla využívána půda horší kvality (např. brownfields), tj. méně úrodná, která není vhodná pro zemědělskou činnost. Další informace o tom, jak nakládáme s půdním fondem v ČR, naleznete v kapitole: Jak využíváme půdu v ČR.Graf 1: Vývoj rozlohy orné půdy v ČR [index: rok 2000=100]

Zdroj: ISSaR

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/functions.php on line 308
Obrázky
Graf 1 Vývoj rozlohy orné půdy v ČR [index, rok 2000=100]
Graf 1 Vývoj rozlohy orné půdy v ČR [index, rok 2000=100] xls; 408kB
Zdroj: ČÚZK
Obr. 1 Tokyo je se svými cca 32 mil. obyvatel největší aglomerací na světě
Obr. 1 Tokyo je se svými cca 32 mil. obyvatel největší aglomerací na světě
Autor: Morio
Odkazy