Pohledy na vybrané téma

Politika zemědělského sektoru - humanitární a rozvojová pomoc

V dnešním globalizovaném světě dochází k mezinárodním aktivitám všeho druhu. Mezinárodní spolupráce je rozvíjena také v souvislosti s využíváním půdy. Státy spolupracují např. v oblasti humanitární pomoci, kdy dopravují potraviny do míst postižených katastrofami.

Druhou, daleko cennější aktivitou, která se na tomto poli realizuje, je rozvojová pomoc, neboli rozvojová spolupráce. Na rozdíl od humanitární pomoci, která reaguje na okamžitou potřebu, má rozvojová spolupráce řešit problémy rozvojových zemí dlouhodobě. Jedná se jak o podporu finanční a materiální (např. stavba škol, nemocnic), tak i předávání znalostí a dovedností, tzv. know-how (např. vzdělávání učitelů, státní správy). Ministerstvo zemědělství ČR poskytuje rozvojovou spolupráci formou bilaterálních projektů od roku 1996. Zaměřuje se především na zavádění udržitelných metod a technologií v zemědělské prvovýrobě a následném zpracování produkce, dále na chov sladkovodních ryb, lesnictví a vodní hospodářství.

 

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/functions.php on line 308