Pohledy na vybrané téma

Přírodní nerostné zdroje ve světě

Zásoby nerostných surovin jsou důležité pro ekonomiku jednotlivých států, protože jim přinášejí nezávislost a finanční zajištění. Rozdělení nerostných surovin ve světě není rovnoměrné. Nejběžnější surovinou na Zemi je železo (Fe). Největší naleziště železné rudy jsou v Číně, Brazílii, Austrálii, Rusku a v Indii. Tyto země vlastní 70 % světových zásob železa. Austrálie je kontinent s největšími zásobami uranu na světě, Kanada je zase největší vývozce uranové rudy. Mexiko je největším exportérem stříbra (Ag). Ložiska diamantů se nacházejí v jižní Indii a zejména v Africe. Největší naleziště zlata (Au) pocházejí z Jihoafrické republiky, USA a západní Austrálie, rozsáhlá naleziště jsou také v oceánech. Měď (Cu) se nachází v Čile, Mexiku, USA, Indonésii, Austrálii, Peru, Rusku, Kanadě, Číně, Polsku a Kazachstánu. Naleziště bauxitu, který je nejdůležitější průmyslovou rudou pro získávání hliníku (Al), se nacházejí v Austrálii, Brazílii, Guinei, Guyaně, Indii, Jamajce, Rusku, Surinamu, USA a Venezuele.

Hlavní energetické suroviny – ropa, zemní plyn, uhlí (tedy tzv. fosilní paliva) a uran tvoří 75–80 % finanční hodnoty všech vydobytých nerostných surovin ve světě. Největší zásoby ropy jsou v Kanadě, USA, Mexiku, Saudské Arábii, Iránu, Iráku, Spojených Arabských Emirátech a Kuvajtu. Více se o zásobách ropy se dozvíte v kapitole: Doprava.

Nejvíce zásob nerostných surovin na světě tvoří všeobecně dostupné horniny, které využíváme jako levné stavební suroviny. Jejich těžba tvoří přibližně 60 % celkového objemu vytěžených nerostných surovin na světě. Prvenství zaujímá kámen a písek.

 

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/functions.php on line 308
Obrázky
Obr. 1 Mapa světových ložisek nerostných surovin
Obr. 1 Mapa světových ložisek nerostných surovin
Obr. 2 Jeden z největších diamantových dolů na světě u města Mirnyj (Rusko)
Obr. 2 Jeden z největších diamantových dolů na světě u města Mirnyj (Rusko)
Důl je hluboký 525 metrů a průměr je 1200 metrů a je nad ním vyhlášena bezletová zóna. Na jeho dně totiž skončilo už několik helikoptér díky proudění, které jáma vytváří.
Obr. 3 Důl na měď Bingham Canyon (Utah - USA)
Obr. 3 Důl na měď Bingham Canyon (Utah - USA)
Největší prohlubeň vytvořená člověkem (průměr 4 km, hloubka 1,2 km)
Autor: PhotoQ
Odkazy