Pohledy na vybrané téma

Produkce a efektivita

Na Zemi je 16 mil. km², tj. 10 % povrchu pevnin, využíváno jako orná půda. Louky a pastviny zabírají plochu 36 mil. km², tj. necelou čtvrtinu povrchu pevnin. Ve světě dochází k obrovským ztrátám zemědělské produkce. Moderními metodami jsme schopni vyprodukovat např. 4,5 tuny pšenice na hektar (což odpovídá váze 4 500 kg, tolik váží např. slon), ta se však dostane na stůl člověka s velkými ztrátami. Jen škůdci zničí ročně celkem 33 miliónů tun obilí a rýže, množství, které by uspokojilo potřebu 150 miliónů lidí. Dohromady se tak ztrácí více jak čtvrtina úrody. V rozvojových zemích jsou ztráty ještě povážlivější. V klimaticky nepříznivém roce mohou být několikanásobně vyšší a přímo na polích tak může být ztraceno až 20 % úrody. 

Zvýšení zemědělských výnosů může být dosaženo efektivnějším využíváním zemědělské půdy, obděláním nové půdy, objevením nebo vyšlechtěním nových odrůd a druhů rostlin, vyvinutím nových zemědělských postupů (např. hydroponie – pěstování rostlin ve vodních roztocích), nahrazením chovu zvířat energeticky méně náročným pěstováním plodin, větším využitím moří, oceánů a ostatních vodních ploch pro intenzivní produkci potravin.(1)


(1)Nováček, P., Huba, M. Ohrožená planeta. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 1994. 203 str. ISBN 80-7067-382-6.

 

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/functions.php on line 308
Obrázky
Obr. 1 Satelitní snímek polí obdělávaných kruhovým systémem (Kansas – USA)
Obr. 1 Satelitní snímek polí obdělávaných kruhovým systémem (Kansas – USA)
Obr. 2 Různé způsoby obdělávání a zavlažování půdy na družicových snímcích NASA
Obr. 2 Různé způsoby obdělávání a zavlažování půdy na družicových snímcích NASA
Odkazy