Pohledy na vybrané téma


Půda jako zdroj surovin

Půda je zdrojem významných surovin – kromě produktů zemědělství, které využíváme jako zdroj potravin a krmiv, nám poskytuje suroviny pro výrobu léčiv a kosmetických výrobků. Pro stavebnictví je půda významným zdrojem stavebních surovin, např. písku a vápence, ze kterého se vyrábí cement. Z rostlin, které v půdě pěstujeme (bavlny, lnu a konopí) vyrábíme textil, dřevo pak využíváme např. k výrobě nábytku, papíru, nebo jako palivo.

V půdě se nachází široká škála přírodních nerostných materiálů, které se používají v řadě průmyslových odvětví. Patří sem suroviny pro výrobu skla (čisté křemenné písky), keramiky a porcelánu (hlína, kaolin, živce), hnojiv pro zemědělství (zdroje fosforu (P), dusíku (N), draslíku (K)), materiálů pro likvidaci nebezpečných látek v životním prostředí (sorbenty) nebo plniv (např. mikromletý vápenec). Půda je rovněž zdrojem křemíku (Si), který je surovinou používanou při výrobě počítačů a mobilních telefonů.

Půda je také zdrojem celé řady kovů, které se ukrývají v rudách, včetně těch drahých – zlata (Au), stříbra (Ag) a platiny (Pt). V půdě jsou také uloženy zdroje energie v podobě energetických surovin jako je uhlí, ropa nebo třeba uran. Jak je to s rozložením zdrojů surovin se dozvíte v kapitole: Přírodní nerostné zdroje ve světě.

 

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/functions.php on line 308
Obrázky
Obr. 1 Kaolinový důl v Horní bříze – výroba stavební keramiky
Obr. 1 Kaolinový důl v Horní bříze – výroba stavební keramiky
Autor: Martin Mach ©
Odkazy