Pohledy na vybrané téma

Půda – naše bohatství

Půda je nenahraditelným výrobním prostředkem v zemědělství a lesnictví. Poskytuje nám důležité produkty, jako jsou potraviny, dřevo, léčiva nebo nerostné suroviny. Prostřednictvím parků, rekreačních a sportovních zařízení nám rovněž vytváří prostředí k odpočinku a rekreaci.

Půda je také prostředím, uchovávajícím důkazy o životě našich předků. Je zdrojem informací o vývoji krajiny. Půda zachovává mnoho znaků a vlastností, které svědčí o podmínkách, za kterých se v minulosti tvořila, o dynamice procesů a režimů, které kdysi panovaly. V půdě jsou konzervovány a uchovávány různé objekty, jako jsou zkameněliny a archeologické nálezy, které pomáhají odkrývat především poměry ve starší době kamenné a nástup lidských aktivit v krajině.


Autor: Pavel Ehrlich

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/functions.php on line 308