Pohledy na vybrané téma

Společná zemědělská politika

Evropská unie vytvořila tzv. Společnou zemědělskou politiku, která se zaměřuje na zvyšování produktivity a kvality a bezpečnosti potravin, zajištění dobrých životních podmínek zemědělců, stabilizaci trhů a zajištění zásobování, a to ve spojení s ochranou životního prostředí. Důraz je kladen také na zachování zdravého životního prostředí pro další generace a zajištění lepších životních podmínek zvířat, jejich tzv. wellfare.

Společnou zemědělskou politiku určují stovky nařízení, směrnic a rozhodnutí. Společná zemědělská politika zajišťuje dotace zemědělské činnosti, velký důraz je kladen na šetrné obhospodařování půdy, mimoprodukční funkce zemědělství a podporu ekologického zemědělství.

 

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/functions.php on line 308