Warning: preg_match_all(): Compilation failed: unknown property name after \P or \p at offset 3 in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/gen_page_html.php on line 93 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/gen_page_html.php on line 94 Warning: preg_match_all(): Compilation failed: unknown property name after \P or \p at offset 3 in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/gen_page_html.php on line 93 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/gen_page_html.php on line 94 Warning: preg_match_all(): Compilation failed: unknown property name after \P or \p at offset 3 in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/gen_page_html.php on line 93 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/gen_page_html.php on line 94 Warning: preg_match_all(): Compilation failed: unknown property name after \P or \p at offset 3 in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/gen_page_html.php on line 93 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/gen_page_html.php on line 94 Warning: preg_match_all(): Compilation failed: unknown property name after \P or \p at offset 3 in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/gen_page_html.php on line 93 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/gen_page_html.php on line 94 Vliv globální změny klimatu na půdu | Vítejte na Zemi
Pohledy na vybrané téma

Vliv globální změny klimatu na půdu

Fungování atmosféry je ovlivňováno třemi klíčovými jevy, které mají podstatný dopad na životní prostředí. Jedná se o narušení ozónové vrstvy, skleníkový efekt a kyselý déšť.

Narušení ozónové vrstvy (kterou způsobují freony a oxidy dusíku (NOx) uvolňované zejména při spalovacích procesech u letadel a automobilů) způsobuje, že ultrafialové sluneční záření dopadá na Zemi ve zvýšené intenzitě. Ohrožuje nejen zdraví člověka, kdy způsobuje zvýšený výskyt rakoviny kůže, narušení imunitního systému, ohrožení zraku, ale projevuje se také zejména sníženými zemědělskými výnosy nebo ohrožením ekosystémů.(1)

Působením kyselých dešťů se z půdy uvolňuje hliník (Al), který je v nevázané formě toxický pro kořenové systémy rostlin a dochází k okyselování (acidifikaci) půdy.

Skleníkový efekt způsobovaný tzv. skleníkovými plyny má za následek globální oteplování, díky němuž se teplomilnější druhy rozšiřují mimo areál svého původního výskytu a s nimi také choroby a škůdci plodin, které mohou způsobovat snižování výnosů z polí. V posledních letech se u nás začal šířit z balkánské oblasti škůdce kukuřice – mandelinka, nazvaná bázlivec kukuřičný, která způsobuje významné škody na výnosech. Dalšími důsledky skleníkového efektu je zvyšování průměrné teploty a s tím spojené očekávání růstu hladiny světových oceánů vedoucí k úbytku zemědělských ploch pobřežních a ostrovních oblastí. Vzrůst teploty má také vliv na půdní i okolní hydrologické poměry a zvyšuje riziko sesuvů, dezertifikace a zasolení půd. Více se o globální změně klimatu dozvíte v kapitole: Vzduch nebo v kapitole: Globální změna klimatu


(1)Nováček, P., Huba, M. Ohrožená planeta. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 1994. 203 str. ISBN 80-7067-382-6.

 

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/functions.php on line 308
Obrázky
Obr. 1: Ozónová díra nad Antartktidou (2012)
Obr. 1: Ozónová díra nad Antartktidou (2012)
Ozonová vrstva pohlcuje UV-B záření, které je škodlivé pro živé organismy.
Autor: NASA
Obr. 2 Bázlivec kukuřičný – způsobuje snížení výnosnosti a chudost klasu
Obr. 2 Bázlivec kukuřičný – způsobuje snížení výnosnosti a chudost klasu
Odkazy