Warning: preg_match_all(): Compilation failed: unknown property name after \P or \p at offset 3 in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/gen_page_html.php on line 93 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/gen_page_html.php on line 94 Význam půdy pro člověka a pro život | Vítejte na Zemi
Pohledy na vybrané téma

Význam půdy pro člověka a pro život

Nejdůležitější vlastností půdy pro člověka je její úrodnost, díky které se stává zdrojem obživy. Půda je kromě toho také zdrojem surovin a energie, které pomáhají lidstvu zajistit ekonomický rozvoj a důležité životní potřeby, např. teplo či stavební materiál. Půda je také prostorem pro stavbu obydlí a domů, které slouží k hospodářskému, sídelnímu a kulturnímu využití a pro různé aktivity. 

Půda umožňuje život mnoha organismům. Spousta živočichů je na půdě životně závislá (jako např. krtek). Některé organismy půdu díky své činnosti dokonce „upravují“ (např. kypření půdy žížalami). Velice důležitou funkcí půdy je její schopnost pohlcovat znečišťující látky činností mikroorganismů, které jsou schopny v rámci svého metabolismu tyto látky rozložit. Půda má také estetickou funkci jako součást krajiny a historickou funkci, jelikož je výsledkem dlouhodobého přírodního nebo kulturního vývoje a odráží dosažený stupeň vývoje společnosti. V krajině můžete nalézt množství prvků (např. přírodních památek) úzce spjatých s půdou, které vydávají dávná svědectví, ať už v oblasti geologie či kultury – určitě mnozí z vás znáte např. Panskou skálu, Stonehenge, či jste se setkali s pozůstatky mohyl.

 

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/functions.php on line 308
Obrázky
Obr. 1 Národní přírodní památka Panská skála
Obr. 1 Národní přírodní památka Panská skála
Národní přírodní památka Panská skála v okrese Česká Lípa představuje významnou geologickou lokalitu, které dominují kamenné varhany vzniklé sloupcovitou odlučností čediče při tuhnutí lávy.
Autor: Miloslav Rejha
Obr. 2 Stonehenge
Obr. 2 Stonehenge
Stonehenge představuje komplex menhirů (kamenných bloků svisle zasazených do země) a kamenných kruhů, nacházející se na Salisburské pláni asi 13 km severně od městečka Salisbury v Jižní Anglii.
Obr. 3 Mohyla na mohylníku u Velké Dobré na Kladensku
Obr. 3 Mohyla na mohylníku u Velké Dobré na Kladensku
Mohyla je uměle navršený násep z kamení nebo hlíny obvykle nad jedním či více hroby. Jedná se o způsob pohřbívání, který se objevoval zejména v pravěku v různých kulturách po celém světě. Mohyla na obrázku pochází ze střední a mladší doby bronzové.
Autor: Pavel Kacl
Odkazy