Warning: preg_match_all(): Compilation failed: unknown property name after \P or \p at offset 3 in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/gen_page_html.php on line 93 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/gen_page_html.php on line 94 Warning: preg_match_all(): Compilation failed: unknown property name after \P or \p at offset 3 in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/gen_page_html.php on line 93 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/gen_page_html.php on line 94 Warning: preg_match_all(): Compilation failed: unknown property name after \P or \p at offset 3 in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/gen_page_html.php on line 93 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/gen_page_html.php on line 94 Warning: preg_match_all(): Compilation failed: unknown property name after \P or \p at offset 3 in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/gen_page_html.php on line 93 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/gen_page_html.php on line 94 Závislost na biosféře | Vítejte na Zemi
Pohledy na vybrané téma

Závislost na biosféře

V půdě žije řada organismů, které se podílejí na koloběhu živin, rozkladu neboli dekompozici organické hmoty, udržení úrodnosti půdy, regulaci chorob a škůdců, nebo na omezování půdní eroze. Například taková obyčejná žížala má svoji nezastupitelnou roli, neboť svými výměšky obohacuje půdu o velké množství mikroorganismů, které se podílejí na tvorbě humusu. Vytvářením chodbiček při pohybu rovněž výrazně napomáhá prokypření půdy a přispívá tak k její úrodnosti. Žížaly se používají i ke kompostování bioodpadu, tzv. vermikompostování. Půda poskytuje životní prostředí nejen živočichům, ale i rostlinám, které jsou na ní přímo závislé. Půda je tak vlastně podmínkou zachování veškeré živé hmoty na Zemi a zdrojem její biodiverzity.

V posledních desetiletích jsme svědky negativních změn v krajině, ztráty některých druhů rostlin a živočichů a snížení početnosti řady dalších, zejména ohrožených druhů. Na snížení rozmanitosti (biodiverzity) se do značné míry podílí i intenzifikace zemědělství. Důvodem je změna podmínek na stanovištích, která přestávají původním druhům vyhovovat. Např. plocha rozptýlené zeleně v české krajině poklesla ze 2–3 % plochy území na 0,5–0,7 % v 80. a 90. letech 20. století. Tento stav se v současné době snažíme zlepšit např. tvorbou nových remízků či alejí.

 

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/functions.php on line 308
Obrázky
Obr. 1 Žížaly – vermikompostování zažívá boom
Obr. 1 Žížaly – vermikompostování zažívá boom
Autor: Organic Nation
Odkazy