Pohledy na vybrané téma

Zemědělství a svět

Na zemědělství je lidstvo závislé, jelikož nám poskytuje potravu. Ve světě však existují propastné rozdíly mezi vyspělými a méně rozvinutými, tj. rozvojovými zeměmi. Tyto rozdíly jsou patrné také ve způsobu zemědělské činnosti. Jsou dány tím, jak lidé obdělávají půdu – jaké používají nástroje, hnojiva, nebo zda půdu zavlažují, což závisí především na jejich ekonomické situaci.

Největším problémem, kterému čelí dnešní svět, je nerovnoměrná distribuce potravin. Zatímco vyspělé a bohaté státy produkují potravin nadbytek, rozvojové země trpí podvýživou. Nedostatek potravin v rozvojových zemích je způsoben vysokým populačním přírůstkem a pomalým rozvojem moderního hospodářství.

Nedostatek potravin a hlad ve světě je problém, který se stále prohlubuje i přesto, že trvale stoupá světová produkce obilí a obilovin, jejíž objem a nutriční hodnota by populaci na Zemi byla schopna uživit. Současné ekonomické podmínky však nahrávají především bohatým státům, kde je kupní síla obrovská, což je nevýhodné pro rozvojový svět, kde jsou navíc porušovány etické a morální principy a kde je rozšířená korupce. O důsledcích ekonomické nerovnováhy si můžete přečíst také v kapitole: Důsledky zvyšující se spotřeby

 

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/functions.php on line 308
Obrázky
Obr. 1 Vývoj počtu obyvatel a produkce obilovin ve světě, 1961–2007 [100 t, 1000 obyv.]
Obr. 1 Vývoj počtu obyvatel a produkce obilovin ve světě, 1961–2007 [100 t, 1000 obyv.]
Odkazy