Pohledy na vybrané téma

Živočišná produkce

Hlavním cílem živočišné výroby je výroba masa, mléka a mléčných produktů a vajec. Mléko a mlékárenské výrobky jsou významnou součástí našeho jídelníčku. Hlavními mlékárenskými výrobky jsou především jogurty, kysané mléčné výrobky, sýry a smetany.

V posledních letech stoupá obliba drůbežího masa, a to jak z důvodu rychlé kuchyňské úpravy, tak z důvodů cenových. Chov ovcí a koz je tradičně založen na využití méně úrodných, zejména horských a podhorských oblastí pastvou. V důsledku podpůrných programů se v posledních letech stavy výrazně zvyšují. K nejoblíbenějším masům u nás patří vepřové. Toto odvětví je největším spotřebitelem plodin, pěstovaných na orné půdě. V oblasti chovu skotu (hovězího dobytka) se v u nás zvířata ve stále větší míře využívají nejenom k produkci, ale také k údržbě takzvaných znevýhodněných oblastí naší země, které se nedají využívat zemědělsky. V ČR má svoji tradici také chov ryb (zejména kaprů) a včel.

Spotřeba masa obecně stoupá. Před padesáti lety zkonzumoval průměrný obyvatel naší planety 21,2 kg masa ročně. V té době čítala světová populace pouhé 3 miliardy lidí. Během následujícího půlstoletí, kdy se počet obyvatel  rozrostl na dnešních 7 miliard, se spotřeba masa na osobu více než zdvojnásobila. Světová produkce masa tak mezi lety 1961 a 2010 vzrostla pětkrát na současných téměř 300 milionů tun masa a masných výrobků ročně (viz graf 2).  Spotřeba masa ve vyspělých zemích může dosahovat až 120 kg na osobu za rok, což je téměř 10x více než v chudších zemích. V ČR dosahuje spotřeba masa cca 80 kg na osobu za rok. Podle stávajících projekcí se spotřeba masa v důsledku populačního růstu a rostoucí spotřeby do roku 2050 zhruba zdvojnásobí.(1)


(1)Ludasová, D. Dopad živočišné výroby na životní prostředí, [online].  2011. [cit. 2012-07-16]. Dostupný z WWW: www.rozvojovka.cz/download/pdf/pdfs_372.pdf

 

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/functions.php on line 308
Obrázky
Graf 1 Výroba masa v ČR [tuny], 2000–2011
Graf 1 Výroba masa v ČR [tuny], 2000–2011 xls; 409kB
Zdroj: ČSÚ
Graf 2 Světová produkce masa [mil. tun]
Graf 2 Světová produkce masa [mil. tun] xls; 409kB
Zdroj: FAO
Obr. 1 Mapa celosvětové roční spotřeby masa na jednoho obyvatele [kg/obyvatele]
Obr. 1 Mapa celosvětové roční spotřeby masa na jednoho obyvatele [kg/obyvatele]
In: ChartsBin statistics collector team, Current Worldwide Annual Meat Consumption per capita, [online], 2010, [cit 2013-3-1]. Dostupné z WWW
Odkazy