Základní informace

Základní geografické údaje o České republice

Česká republika je vnitrozemským členským státem Evropské unie, ležícím uprostřed mírného pásu severní polokoule ve střední části Evropy. Svou rozlohou 78 866 km² je mezi evropskými státy na 21. místě, počtem obyvatel 10 220 577 na 12. místě a hustotou zalidnění 130 obyvatel na 1 km² na 13. místě v Evropě. Státní hranicí sousedí ČR s Polskem v délce 761,8 km, s Německem 810,3 km, s Rakouskem 466,3 km a se Slovenskem 251,8 km.

Územím ČR prochází hlavní evropské rozvodí, oddělující povodí Severního, Baltského a Černého moře. Rozvodním uzlem těchto povodí je Kralický Sněžník 1 423 m nad mořem. Hlavními říčními osami v Čechách jsou Labe (370 km) s Vltavou (433 km), na Moravě Morava (246 km) s Dyjí (306 km), na severu Moravy a ve Slezsku Odra (135 km) s Opavou (131 km).

Z hlediska fyzicko-geografického leží ČR na rozhraní dvou horských soustav, lišících se od sebe stářím i geologickým a geomorfologickým vývojem. Západní a střední část ČR vyplňuje Česká vysočina vytvořená koncem prvohor, mající převážně ráz pahorkatin, a středohory – Šumava, Český les, Krušné hory, Krkonoše, Orlické hory a Jeseníky. Do východní části ČR zasahují Západní Karpaty, které nabyly svou nynější podobu ve třetihorách – Beskydy. Rozhraní mezi oběma horskými systémy vyplňuje pásmo úvalů.

Podnebí ČR se vyznačuje vzájemným pronikáním a mísením oceánských a kontinentálních vlivů. Je charakterizováno západním prouděním a intenzivní cyklonální činností, která způsobuje časté střídání vzduchových hmot a poměrně hojné srážky. Přímořský vliv se projevuje zejména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku přibývají kontinentální podnební vlivy. Značný vliv na podnebí ČR mají nadmořská výška a reliéf krajiny. Z celkové plochy území leží 67 % v nadmořské výšce do 500 m, 32 % ve výšce mezi 500 až 1 000 m n. m. a pouze 1 % území ve výšce nad 1000 m n. m. Střední nadmořská výška ČR je 430 m n. m.

Fauna a flóra vyskytující se na území ČR svědčí o vzájemném pronikání směrů, kterými se šířilo v Evropě rostlinstvo a živočišstvo. Lesy jsou převážně jehličnaté a zaujímají 33 % celkové rozlohy ČR. Půdní pokryv je značně variabilní jak co do zrnitosti půd, tak i co do rozšíření půdních typů. Nejrozšířenějším typem půd jsou v ČR hnědé půdy – kambizemě.

Nejdůležitější geografické charakteristiky ČR:

 • Nejvýše položený bod: Sněžka, 1602 m n. m. v pohoří Krkonoše
 • Nejníže položený bod: Labe na hranici ČR u Hřenska v okrese Děčín, 115 m n. m.
 • Nejhlubší propast: Hranická propast v okrese Přerov – 289,5 m
 • Nejdelší řeka: Vltava, 433 km
 • Největší plocha povodí: Labe, 51 103, 9 km² , tj. 64,8% území ČR
 • Největší přehradní nádrž: Lipno v okresech Český Krumlov a Prachatice, plocha 4 870 ha, max. hloubka 20 m
 • Největší jezero: Černé jezero na Šumavě v okrese Klatovy, plocha 18,4 ha, max. hloubka 39,8 m
 • Největší rybník: Rožmberk v okrese Jindřichův Hradec, plocha 489 ha, max. hloubka 6,2 m
 • Nejteplejší minerální pramen: Vřídlo v Karlových Varech, 72 °C
 • Nejvýše položené sídlo: Filipova Huť v okrese Klatovy, 1 093 m n. m.
 • Nejníže položené sídlo: Hřensko v okrese Děčín, 130 m n. m.
 • Největší obec: hlavní město Praha, 1 170 571 obyvatel
 • Nejmenší obce: Kuřimany v okrese Strakonice, 21 obyvatel a Vlkov v okrese České Budějovice, 21 obyvatel
 • Největší chráněná krajinná oblast: Beskydy, 1 160 km²
 • Největší národní park: Šumava, 685,2 km²
Zdroj: CENIA