Chráněná krajinná oblast Jeseníky

Hydrologie

Jeseníky jsou významnou pramennou oblastí. Hlavním hřebenem Hrubého Jeseníku prochází evropské rozvodí Dunaj – Odra. Západní přibližně třetina CHKO Jeseníky je odvodňována toky povodí Moravy (Branná, Desná, Oskava), ze severní, východní a jihovýchodní strany Jeseníků odvádějí řeky Bělá, Opava a Moravice vodu do Odry.