Chráněná krajinná oblast Kokořínsko

Klima

Z hlediska klimatického se CHKO Kokořínsko nachází v oblasti teplé (Brocno, Chcebuz, Újezd, Veselí, Střemy, Kanina, Nebužely) až mírně teplé (Holany, Litice, Nedamov, Dubá); zahrnuje klimatický okrsek teplý suchý s mírnou zimou, s kratším svitem slunce (odpovídá klimatické oblasti teplé) až mírně teplý, mírně vlhký s mírnou zimou, pahorkatinový (odpovídá oblasti mírně teplé). Vláhová oblast je mírně výsušná (Chcebuz, Brocno, Střemy, Kanina, Nebužely) až optimálně zavlažená (Holany, Litice, Ronov, Nedamov, Dubá, Zakšín). Roční úhrn srážek činí 499 - 655 mm, průměrná roční teplota 7,7 - 8,1 °C. Větry severozápadní (15,2 %) mírně převažují nad větry jihovýchodními (14 %) a jihozápadními (10 %). Velmi časté je bezvětří (30,1 %). Průměrná rychlost větru je 3 m/s, maximální 11,7 m/s. Roční sluneční svit činí 1.476 hodin.