Národní park Podyjí

Klima

Základní klimatické charakteristiky se na území NP mění od západu k východu především v závislosti na klesající nadmořské výšce. Směrem ke Znojmu dochází ke zvyšování teplot a snižování srážek. Podle klimatické regionalizace zasahují na území NP čtyři klimatické oblasti. Západní část až k údolí Klaperova potoka mírně teplá oblast MT 9. Střední část leží v mírně teplé oblasti MT 11. K okrajům Dyje ve východní části NP zasahuje teplá oblast T 2 a do nejvýchodnějšího okraje NP zasahuje teplá oblast T 4. Pro údolí Dyje jsou velmi důležité a charakteristické mezoklimatické podmínky vykazující značný gradient a mozaikovitost. Na poměrně malé ploše se mohou výrazně lišit. Jsou nejvíce ovlivněny tvarem a členitostí terénu, především sklonem a expozicí svahů. Výrazně se uplatňuje též inverzní efekt v hlubokém říčním údolí, fyzikální vlastnosti podložních hornin, druh porostu atd.