Základní informace

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Státní příspěvková organizace CENIA vznikla z rozhodnutí Ministerstva životního prostředí dne 1. dubna 2005. Základní účel příspěvkové organizace CENIA, české informační agentury životního prostředí, je syntetický výzkum v oblasti ekologie a péče o životní prostředí a odborná podpora výkonu státní správy zejména v oblasti integrované prevence.

Hlavním předmětem činnosti organizace je provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním prostředí včetně validování primárních dat a sestavování informačních syntéz a formulovat možnosti aktivního ovlivňování životního prostředí ve směru strategie trvale udržitelného žití.

Webové stránky CENIA: www.cenia.cz