Základní informace

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

Vznikl na základě vládního nařízení Československé republiky č. 96/1953 Sb. s účinností od 1. 1. 1954. Základním účelem příspěvkové organizace ČHMÚ je vykonávat funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie, jako objektivní odborné služby poskytované přednostně pro státní správu.

Webové stránky ČHMÚ: www.chmi.cz