Základní informace

Federace Europarc

Europarc ČR je sdružení správ velkoplošných chráněných území ČR a dalších organizací aktivních v územní ochraně přírody. Europarc ČR je jako česká sekce zapojen do celoevropských aktivit Federace Europarc.

Federace Europarc reprezentuje okolo 500 členů z celé Evropy. Cílem Federace Europarc je výměna zkušeností a spolupráce napříč Evropou mezi všemi, kteří zajišťují péči o chráněná území. Ambicí Federace Europarc je být "hlasem evropských chráněných území".