Chráněná krajinná oblast Labské pískovce

Základní údaje

Chráněná krajinná oblast (CHKO) Labské pískovce byla vyhlášena výnosem Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 27. června 1972 č.j. 4.946/72 – II/2, o zřízení Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, okres Děčín a Ústí nad Labem, kraj Severočeský. Rozloha CHKO činila přibližně 324 km². Po zřízení Národního parku (NP) České Švýcarsko v roce 2000 se zmenšila na přibližně 245 km².

Posláním CHKO Labské pískovce je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu, typických znaků, přírodních zdrojů a vytváření vyváženého přírodního prostředí. Spolu s Národním parkem České Švýcarsko a Národním parkem a Chráněnou krajinnou oblastí Sächsische Schweiz tvoří nejrozsáhlejší pískovcovou oblast ve střední Evropě.

Velký význam Labských pískovců pro celou Evropu podtrhuje také skutečnost, že toto území je součástí navržené soustavy chráněných území Evropské unie NATURA 2000. Do soustavy je území CHKO zařazeno ve dvou úrovních. První je Ptačí oblast Labské pískovce, která byla cíleně vymezena pro ochranu 4 druhů ptáků – sokola stěhovavého (Falco peregrinus), výra velkého (Bubo bubo), datla černého (Dryocopus martius) a chřástala polního (Crex crex). Druhou úroveň představují tzv. evropsky významné lokality, které zajišťují ochranu vybraných stanovišť, živočišných a rostlinných druhů. V CHKO se jedná o následující území:

  • České Švýcarsko (ochrana lososa obecného (Salmo salar), vydry říční (Lutra lutra) a evropsky významných stanovišť)
  • Údolí Labe (ochrana bobra evropského (Castor fiber), lososa obecného, vydry říční, žabníčku vzplývavého (Luronium natans) a evropsky významných stanovišť)
  • Královomlýnský rybník (ochrana žabníčku vzplývavého)
  • Horní Kamenice (ochrana lososa obecného a vydry říční)
  • Jílové u Děčína – škola  - ochrana letní kolonie netopýra velkého (Myotis myotis)