Chráněná krajinná oblast Kokořínsko

Kulturně historické zvláštnosti

Značná různorodost krajiny nahrávala do velké míry i historickému osídlení. Vedle pravěkého osídlení, doloženého nálezy pazourkových nástrojů, je z archeologického pohledu podstatné zvláště slovanské osídlení. Už v 5. a 6. stol. se začala na území budovat slovanská hradiště. Jedním z nejvýznamnějších a největších byl Canburg, postavený pravděpodobně v místech dnešního Hradska. Archeologické nálezy z těchto míst jsou pokládány (hned po přilbě sv. Václava) za nejstarší nalezené historické předměty u nás. Řadu strategicky situovaných ostrohů, skal a skalních věží dokázali využít i stavitelé ve středověku. V tomto období vznikaly různé skalní hrádky, rozšířené o místnosti vytesané do skalního masivu. Vznikaly tak hradní cisterny, sklepení nebo části mostků. Největší a nejznámější středověké stavby Kokořínska jsou pak hrad Kokořín, který propůjčil název celé chráněné krajinné oblasti, hrad Ronov (dnes ho připomínají už jen zbytky zříceniny) a zámek Houska, přestavěný hrad z 13.století.

Půvaby a romantická zákoutí kokořínské krajiny navštěvovaly a obdivovaly na začátku 19. stol. i známé osobnosti české kultury. Například Karla Hynka Máchu nadchlo zdejší prostředí natolik, že do Kokořínska situoval děj svého románu Cikáni. Známý mšenský učitel a obdivovatel zdejší krajiny Josef Bedřich Cinibulk sepsal na začátku minulého století několik zdařilých turistických průvodců Kokořínskem a poukázal tak na nedoceněnou krásu tohoto zákoutí.