Příroda v ČR – výuka hrou

Mých 7 přírodních divů České republiky

Zadání: vypište (vyjmenujte) 7 přírodních divů – tedy to co považujete za zajímavé, jedinečné v přírodě naší republiky, čím se můžeme pochlubit - typy krajin, přírodní útvary, rostliny, živočichové ... (zdůrazněme, že jde o přírodní divy, neboť žáci mají často tendenci vypisovat hrady a zámky).

Osvědčilo se nám vypsání systémem 1 div – 1 proužek papíru: Žáci pak mohou své divy lepit na plochu balicího papíru různým systémem – buď jeden název přidat do společné množiny stejných názvů (získáme přehled, jaké „divy“ jsou mezi žáky nejznámější) nebo mohou nalepit papírek jen tehdy, pokud se tento název na tabuli ještě nevyskytuje (získáme přehled, o čem všem jsou informováni).

Otázky do diskuse: Co jste navštívili a co znáte např.jen z televize? Co si myslíte, že je typické právě pro naši republiku a těžko bychom hledali jinde ve světě? Jsou naše divy nějak ohroženy? Co dělat, aby zůstaly zachovány, mají nějaký režim ochrany apod.?
Zde se nabízí mj. zmínka o velkoplošných a maloplošných chráněných územích, můžeme navázat dalšími aktivitami.

Doba trvání: 5-10 min.práce, 10-15 min.závěrečné lepení a diskuse

Pomůcky: psací potřeby, balicí papír, proužky papíru, lepidlo