Příroda v ČR – výuka hrou

Náměty pro práci v terénu

Činností v terénu je celá řada, pro inspiraci zde uvádíme jen základní přehled:

Terénní pozorování přírody a problémů životního prostředí
Biomonitoring (např.prostřednictvím zkoumání vodních či půdních živočichů)
Sledování (mapování) rostlinných a živočišných druhů (zakreslování, fotografování)
Měření pH vody
Pozorování a sledování sukcese
Sběr přírodnin

Aktivity smyslové vnímání přírody
Paletky,Vůňový koktejl, Poslouchání zvuků atd.

Umělecké aktivity
frotáž kůry, land-art, fotografování, používání rostlinných barviv atd.

Manuální zručnost
Tábornické dovednosti
Sběr hub, bylin, lesních plodů
Výrobky z přírodnin

Pomoc přírodě
neboli docela obyčejně řečeno brigáda (po dohodě se správou daného území), což může obsahovat škálu činností od pomoci při managementu území (kosení, výsadba, odstraňování náletů..) až po úklid, údržbu cest, informačních zařízení atd.

Sociologická práce
Rozhovory s místními občany, turisty (průzkum názorů, vyjádření k aktuální „kauze“, zjišťování místních pověstí)

Podrobnější popis aktivit (vč.pracovních listů) najdete např.v publikacích:

 • Týden pro udržitelný život, SEVER, 2005 (vč.prac.listů, www.sever.ekologickavychova.cz)
 • Dobroruka L.J., Dobroruková J.: Malá tajemství přírody, Albatros, Praha, 2001
 • Durrel G., Durrelová L.: Amatérský přírodovědec, Slovart, Praha, 1997
 • Gutzerová N., Kulich J., Pigula T., Hrubý P.: Bioindikace a biomonitoring aneb Jak poznat, v jakém prostředí žijeme, SEVER, Horní Maršov, 2002)
 • Klíč k určování sladkovodních bezobratlých živočichů, Rezekvítek, Brno, 1997
 • Klíč k určování půdních bezobratlých živočichů, Rezekvítek, Brno, 2001
 • Naše nejhojnější trávy, Rezekvítek, Brno, 2007
 • Klíč k určování stromů v zimním stavu, Rezekvítek, Brno, 2007
 • Klíč k určování lišejníků, Tereza, Praha, 1996
 • Malý J., Kulich J., Janů M., Hrubý P.: Půdní bezobratlí v lese, SEVER, Horní Maršov, 2002
 • „Pojďme na to od lesa“ – Příručka ekologické výchovy a lesní pedagogiky, Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, 2003 (manuál s pracovními listy, popisy aktivit)
 • Za Naturou na túru, REC – Regionální enviromentální centrum ČR, Praha, 2005 (manuál – přehled exkurzí pro školy, hry, informace o ochraně přírody v ČR, územích Natura 2000)
 • Witt R.:Vnímejme přírodu všemi smysly, SEVER, 2008