Základní informace

 
Vážení uživatelé,
 
tuto multimediální prezentaci pro Vás připravila státní Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.
 
Váš zájem o přírodu a krajinu nás velmi těší. Přinášíme Vám informace o všech nejcennějších částech přírody a krajiny České republiky a také základní informace o státním systému jejich ochrany. Máte zde možnost poznat všechna velkoplošná chráněná území České republiky - 4 národní parky a 25 chráněných krajinných oblastí. Rovněž zde naleznete informace o všech maloplošných chráněných územích národní kategorie - o 112 národních přírodních rezervacích a 106 národních přírodních památkách. Své znalosti si můžete procvičit v zábavně výukovém modulu. Na vzniku celé prezentace se podílelo přes 250 spoluautorů a shrnuty jsou v ní výsledky mnohaletých přírodovědných výzkumů. Více než tisíc stran textů doprovází na 2400 mnohdy unikátních fotografií. Ta nejkrásnější místa z přírody a krajiny České republiky můžete shlédnout ve filmu "Natura Bohemica" trvajícím 27 minut a ke každému velkoplošnému chráněnému území je k dispozici dvouminutový klip a přehledná mapka. Veškeré texty i ozvučení filmu jsou k dispozici v českém a anglickém jazyce. Prezentace je určena všem zájemcům o krásy přírody a krajiny kolem nás a všem, komu není lhostejný její osud. Své uplatnění si může najít i ve školách všech stupňů.
 
Státní a samosprávní instituce zajišťují ochranu přírody a krajiny jako veřejnou službu pro každého z nás. Nápomocny jsou jim nevládní neziskové organizace, kterým za to patří velký dík. Účinná ochrana přírody a krajiny se však neobejde bez zapojení nejširší veřejnosti. Kvalita přírody a krajiny je dnes měřítkem vyspělosti celé společnosti a zároveň zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu života každého z nás. Věříme proto, že tato prezentace lépe přiblíží smysl a význam ochrany přírody a krajiny a přispěje tak k jejímu zachování pro příští generace. Při prohlížení této prezentace Vám přejeme mnoho krásných chvil strávených virtuálními toulkami přírodou a krajinou České republiky.

Za autorský kolektiv Zdeněk Patzelt