Příroda v ČR – výuka hrou

Hledejte podobnosti

Zadání: Zamyslete se nad tím, zda některá velkoplošná chráněná území nemají něco společného, podobného (např.přírodní zajímavosti, problémy) a pokud některá taková objevíte, zapište je k sobě.

Varianty: Můžeme zadání usnadnit – uvedeme několik podobností a žáci k nim mají za úkol vypsat VCHÚ. Nebo naopak uvedeme dvojice (trojice..) VCHÚ a úkolem žáků je objevit, co mají tato společného, podobného. Nebo použijeme nejsnadnější variantu – dáme žákům k dispozici jak podobnosti, tak názvy VCHÚ – viz tabulka.

Doba trvání: asi 10 min., pak počítejme ještě čas na vyhodnocení

Pomůcky: následující text rozstříhaný

Přílohy k vytisknutí:
Inspirace, co vše je možné vyhledávat