Příroda v ČR – výuka hrou

Pracovní list

Pracovní list si můžete libovolně sestavit – ze seznamu otázek si vyberte ty, které vám nejvíce vyhovují a vytiskněte.

Pracovní list žáka:

Název zkoumaného území:

Nejvyšší bod – název a nadmořská výška:
Nejnižší bod – název a nadmořská výška:

Vodopis

  • řeka:
  • vodopád:
  • větší vodní plocha
    • jezero:
    • přehrada:
    • rybník:

Ekosystémy:

Typy lesa:

Zajímavé rostlinné či živočišné druhy:
(typické právě pro toto území, endemity, zavlečené druhy)

Dominantní hornina, minerál:

Další zajímavosti, zvláštnosti:

Jak bylo toto území v minulosti využíváno lidmi a jak dnes:

Místní pověst:

Území a jeho odraz v umění (malíři, spisovatelé...):

Proč je toto území chráněno – co je tu zvlášť cenného:

Vyskytují se nějaké problémy, je toto území něčím ohroženo, jak se tyto problémy řeší?