Základní informace

Přehled autorů 

Ochrana přírody a krajiny v České republice (multimediální aplikace) 

Vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Správou NP České Švýcarsko, Správou NP Krkonoše, Správou NP Podyjí, Správou NP a CHKO Šumava a Federací EUROPARC Česká republika v Praze v roce 2008. I. vydání
 
Hlavní autor – Zdeněk Patzelt
Redakce – Lenka Šoltysová
Editoři – Petr Moucha, Pavel Špryňar, František Urban
Překlady do angličtiny – Alan Leath
Pomocné překlady – Luboš Stárka, Jiří Adamovič
Korektury a přepis anglického jazyka – Veronika Vilímková
Korektury českého jazyka – Olga Šimarková
Grafické zpracování – Štěpán Koval
Programátorské práce – René Haken
Filmy – RNDr. Jiří Petr G-PRODUCTION
Mapy – Ivan Balák, Oldřich Holešinský
Vyrobila – Cittadella Production
 
Výukový modul – SEVER - Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory (Eliška Knížková, Miroslav Kvasnička, Jitka Macháčková, Hana Kulichová, Petra Hrdličková, Petr Skalský), 542 26 Horní Maršov;
sever@ekologickavychova.cz 
www.sever.ekologickavychova.cz
 

Abecední seznam autorů textů a fotografí