Příroda v ČR – výuka hrou

Přiřazování fotografií a názvů VCHÚ

Zadání: ke každé fotografii přiřaďte příslušný název NP nebo CHKO

Pozn.: může být v kombinaci s aktivitou Slepá mapa

Doba trvání: 10 min. plus čas na vyhodnocení

Pomůcky: 29 fotografií zachycujících něco typického pro dané území

Přílohy k vytisknutí:
29 fotografií a názvů, správné řešení