Příroda v ČR – výuka hrou

Slepá mapa

Zadání: do mapy s vyznačenými hranicemi velkoplošných chráněných území přiřaď jejich názvy a loga.

Pozn. Pokud jde o loga, domníváme se, že není až tak důležité, aby je žáci dokonale znali, ale spíš je vedeme k tomu, aby se zamysleli, nakolik které logo vystihuje charakter oblasti, které naopak ne, které se jim líbí – nelíbí, zda by navrhli nějaké z nich změnit. Můžeme navázat vymýšlením a kreslením nových log.

Doba trvání: do 10 min.na každé řazení + čas na kontrolu a vyhodnocení

Pomůcky: mapa, názvy VCHÚ, loga

Přílohy k vytisknutí:
Názvy VCHÚ a Loga chráněných území k vystřižení
Mapa ČR s vyznačenými hranicemi chráněných území a správné řešení