Základní informace

Správa jeskyní České republiky

Správa jeskyní České republiky je státní příspěvková organizace, řízená Ministerstvem životního prostředí. Zajišťuje ochranu a péči o zpřístupněné jeskyně a jiné podzemní prostory podle předpisů o ochraně přírody a krajiny a předpisů státní báňské správy. Je členem International Show Caves Association.

Správa pečuje o všech 14 zpřístupněných jeskyní v České republice, zajišťuje v nich opatření dle požadavků ochrany přírody a technické zabezpečení dle dozoru státní báňské správy, průzkum, výzkum, dokumentaci a průvodcovské služby veřejnosti.

Správa se podílí na výzkumu, průzkumu, dokumentaci a ochraně ostatních jeskyní a podzemních prostor v České republice.

Webové stránky Správy jeskyní ČR: www.caves.cz