Základní informace
 

Zdroj: Ústřední seznam ochrany přírody - AOPK ČR
http://drusop.nature.cz