Příroda v ČR – výuka hrou

Test – Ochrana přírody

Zadání: V současné době se v České republice ochrana přírody řídí nejrůznějšími zákony a jsme také zapojeni do mezinárodních programů a organizací, které se tomuto tématu věnují. Zkusíme teď také nahlédnout do některých oblastí tohoto dění.

S pomocí aplikace Ochrana přírody a krajiny v České republice zodpovězte následující otázky.

Přílohy k vytisknutí:
test a správné řešení