Příroda v ČR – výuka hrou

Tip na výlet

Zadání: 1.jednoduchá varianta: připravte prezentaci „reklamu“ k návštěvě vybraného VCHÚ (na 5 min.). Práce pro jednotlivce nebo skupiny, lze vyrobit poster, PowerPoint prezentaci, přinést prospekty atd. – fantazii se meze nekladou.

Cíl: zaujmout diváky, prezentovat jedinečnosti, přírodní zajímavosti, zlákat k návštěvě

Čas na přípravu: 30 min. – několik dní (můžeme zadat jako domácí úkol), lze vyhodnotit nejlepší prezentaci a tam se pak vydat na výlet

2. náročnější varianta: připravte program školního výletu k návštěvě vybraného VCHÚ a prezentujte jej ostatním (10 min.) Pomocí posteru, PowerPointové prezentace – některé informace se nemusí sdělovat, stačí je ukázat. Tato aktivita může navázat buď na předchozí aktivitu nebo ji můžeme zadat samostatně. Vzhledem k objemu práce bude nejvhodnější zadat ji jako práci skupin na delší čas (za domácí úkol), kdy každý člen skupiny zpracuje nějaký okruh a pak společně připraví prezentaci. Můžeme zadat buď všem stejné VCHÚ (uvidíme, jaké různé zajímavosti k návštěvě v něm žáci doporučí) nebo každé skupině jiné (dle vlastního výběru).

Pozn.: Prosíme, zdůrazněte žákům, ať se zaměří na poznávání přírodních zajímavostí, na aktivní práci v terénu (např.biomonitoring, smyslové vnímání přírody, sbírání přírodnin, kreslení, apod.) – ovšem za dodržení pravidel návštěvního řádu VCHÚ. Po zhlédnutí prezentací vyberte aspoň jedno VCHÚ ke skutečné návštěvě podle programu, který žáci navrhli (samozřejmě s případnými korekcemi z vaší strany). Doporučujeme pak ve třídě rozdělit role - co kdo zajistí před výpravou, co kdo bude mít na starost na místě.

Čas na přípravu: pravděpodobně několik dní

Pomůcky: Aplikace Ochrana přírody a krajiny v České republice, propagační letáky, mapy, internet, vlastní zkušenosti (kde jsme byli s rodiči), konzultace s učitelem, využití služeb VCHÚ – informační střediska, průvodcovská služba, případně středisek ekologické výchovy, která poskytují terénní výukové programy.

Přílohy k vytisknutí:
Doporučené okruhy k přípravě prezentace