Příroda v ČR – výuka hrou

Přiřazování do trojic

Zadání: seřaďte vedle sebe trojici – název NP (CHKO) – charakteristika – místopis (příklad: NP Krkonoše – Nejvýše položená arkto-alpínská tundra – Pramen Labe).

Doba trvání: práce 10-15 min., kontrola a vyhodnocení 10-15 min. (z časových důvodů lze pochopitelně pracovat pouze s vybranými CHKO..)

Pomůcky: níže uvedené výroky vytiskněte a rozstříhejte.

Přílohy k vytisknutí:
výroky k vytisknutí a rozstříhání, správné řešení