Příroda v ČR – výuka hrou

Ukázky z literatury

Zadání: Přečtěte si (nebo poslechněte) následující ukázky z literatury a zkuste poznat, o jaké chráněné území se jedná. Pro usnadnění můžeme žákům doporučit, aby si v textu podtrhli přírodní zajímavosti, podle nichž by mohli území určit. Není důležité určit vše bezchybně, měli bychom ocenit i snahu o určení sice jiného území, avšak s podobným rázem krajiny.
Lze pracovat s libovolným počtem ukázek.

Doba trvání: 10 min.

Pomůcky: texty

Přílohy k vytisknutí:
ukázky a správné řešení